Przy aktualizacji / wysyłaniu mediów wyskakuje monit:

Informacje dotyczące połączenia

Aby wykonać wybrane działanie, WordPress potrzebuje dostępu do Twojego serwera WWW. Wprowadź dane połączenia FTP, aby kontynuować. Jeśli nie pamiętasz danych do połączenia się, skontaktuj się z administratorem swojego serwera.

Więcej…


Wyskakuje komunikat:

Linuxpl.com: DODATKOWA OCHRONA LOGOWANIA, LOGIN i HASŁO: wpadmin

Do pliku .htaccess dopisujemy:
<FilesMatch ".(html|htm|php)$">
Satisfy Any
</FilesMatch>


UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, „stara_domena”, „nowa_domena”) WHERE option_name = „home” OR option_name = „siteurl”;
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, „stara_domena”, „nowa_domena”);
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, „stara_domena”, „nowa_domena”);